PORTFOLIO

Dưới đây là một số dự án mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua
(Bạn có thể gửi email cho chúng tôi để xem nhiều hơn các dự án của Ostrichmotion)
quy trình

VNG Cloud

Bảo hiểm Liberty

CloudSavvy - VNG Cloud

Học cách tư duy phản biện

Khi Rùa hiểu rằng mình không là Chim

Mắt Bão WS

Future pathway | Room to Read Vietnam

GH hotpot Cua lực sĩ

Testbank

Managing Emotions | Room to Read Vietnam

Resolving Conflict with Parents

100Man - Tích lũy nhỏ, thành quả to

''Easy Cash'' Mirae Asset

ShopF1 - Social Messaging CRM

Mirea Asset - Đăng Ký Mascham 2021

Bệnh viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ

BEST INC

JOULEBOOK USA

EVN

COUNT AND DETECT

White Clinic Spa

JOULEBOOK USA

GKFXPrime

ZALO PAY

JOB QUEST

HOA CÓ CHỦ - TRUNG QUANG

GKFXPrime

BEST INC

GIA LONG

KIÊN LONG BANK

KIEN LONG BANK

Green O

EVNHCMC Công tơ đo xa

Hãy bắt đầu ngay cùng ostrichmotion

chia sẻ ý tưởng dự án của bạn cho chúng tôi

post footter 01